Služby



Firma Tomáš Bánovec - N.B. Computers (NBC) ponúka nasledujúce služby:


- správa počítačových sietí: zabezpečujeme pre organizácie správu sietí (inštalácia softwaru, poradenstvo, odvírovanie, zabezpečenie)

- vývoj softwaru: zabezpečujeme vývoj, predaj a podporu softwaru na zakázku (informačné systémy na mieru pre malé a stredné podniky - evidencia zakázok, plánovanie výroby...)

     © 2003 Tomas Banovec Graphic Design :: Sureal Studio